Cancer Specialists Network in India working on getting Tobacco-Gutka Banned

Maharashtra
Dr Pankaj Chaturvedi, Tata Memorial Hospital, Mumbai – 12
Dr Santanu Chaudhary, RST Cancer Hospital, Nagpur

Karnataka
Dr Vishal Rao, Fortis Hospital Bengaluru

Tamilnadu
Dr Arvind Krishnamurthy, Adyar Cancer Institute, Chennai

Chattisgarh
Dr Vivek Chaudhary, Regional Cancer Center, Raipur

Delhi
Dr Bhavana Sirohi, Artemis Hospital, Delhi
Dr Harit Chaturvedi, Max Hospital, Delhi

West Bengal
Dr Vikash Agarwal, AMRI Cancer Institute, Kolkata
Pankaj Chaudhary, North Bengal Oncology Center, Siliguri

Uttar Pradesh
Dr Vivekanand Singh, Kanpur

Rajasthan
Dr Viendra Singh, SMS Hospital, Jaipur
Dr Navneet Mathur, RNT Hospital, Udaypur

Orissa
Dr Dileep Kar, Kalinga Hospital, Bhubaneshwar

Assam
Dr Amal Kataki, B Barooah Cancer Centre, Guwahati
Dr Ashok Das, B Barooah Cancer Centre, Guwahati

Madhya Pradesh
Dr RK Panday, Jawaharlal Nehru Cancer Hospital, Bhopal

Bihar
Dr Rajiv Ranjan Prasad, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna

Jharkhand
Dr Zahid Khan, Ranchi Institute of Medical Sciences, Ranchi

Kerala
Dr Paul Sebastian, Regional Cancer Center, Trivandrum

Arunanchal Pradesh
Dr Shyam Tsering, Cancer Center, Itanagar

Nagaland
Dr Shankar Deb Roy, Cancer Center, Kohima

Tripura
Dr Gautam Majumdar, Cancer Center, Agartala

Post Media Link

VoTV India